2023 Sept Czech-Slovak Course Daily Spoiler embedded videos

1. týden Probuďte svou vnitřní energii a užijte si vnitřní ticho

Sobota 23. září až pátek 29. září 2023 • 20:00 (středoevropského času)

1. den – Zakuste vnitřní ticho - sobota 23. září 2023; 20 hod (středoevropského času)

Budeme meditovat na náš centrální kanál a požádáme naši vnitřní mateřskou energii, aby nás vzala do ticha přítomného okamžiku a pomohla nám transformovat se zevnitř.

“Meditace je jediný způsob, jak můžete růst.” – Shri Mataji Nirmala Devi, zakladatelka sahadža jógy.

Uvodni meditace

YouTube player
2. den – Prohlubte své vnitřní ticho - neděle 24. září 2023; 20 hod (středoevropského času)

Naučte se, jak zklidnit svou pozornost, omezit své myšlenky a zvýšit požitek z vnitřního ticha.

“Jako kolo, které se pohybuje, pokud je vaše pozornost na kolo, na periferii, pak se vaše mysl neustále pohybuje. Ale když skočíte na osu kola, je ticho.“ – Shri Mataji Nirmala Devi, zakladatelka sahadža jógy.

YouTube player
3. den – Vnitřní klid a rovnováha - pondělí 25. září 2023; 20 hod (středoevropského času)

Tajemství štěstí v životě spočívá v nalezení rovnováhy a jejím praktikování. Naučte se, jak můžete udržet své vnitřní bytí ve stavu rovnováhy jednoduchým každodenním cvičením.

“Pokud člověk nemá rovnováhu, nemůže dosáhnout svého vzestupu.” – Shri Mataji Nirmala Devi, zakladatelka sahadža jógy.

• • •

Koupel nohou – CZ

• • •

Koupel nohou – krok za krokem – CZ

• • •

Meditace doma – CZ

• • •

Tri Energeticke Kanaly – CZ

• • • • • •

• • •

Kúpeľ nôh – SK

• • •

Kúpeľ nôh – krok za krokom – SK

• • •

Meditácia doma – SK

• • •

Tri Energeticke Kanaly – SZ

• • • • • •

YouTube player
4. den – Všichni jsme tak krásně stvořeni - úterý 26. září 2023; 20 hod (středoevropského času)

Naše pozornost se může přesouvat do minulosti nebo budoucnosti, takže meditace je skutečnou výzvou. Dozvíme se o třech energetických kanálech a jak je vyvážit, abychom mohli být v přítomnosti a na cestě k našemu duchovnímu vzestupu.

“Jste nejkrásněji vyrobený nástroj, naprosto tak nádherně vyrobený, že jakmile ho objevíte, budete ohromeni tím, čím jste.” – Shri Mataji Nirmala Devi, zakladatelka sahadža jógy.

YouTube player
5. den – Vnitřní transformace pomocí meditace - středa 27. září 2023; 20 hod (středoevropského času)

Diskutujeme o vrozených kvalitách jemných energetických center (čaker) v nás. Naučíme se, jak můžeme tyto vlastnosti vstřebat v našem každodenním životě prostřednictvím meditace sahadža jógy.

“První věcí by mělo být sledovat sám sebe, že nereagujete, ale zažíváte a užíváte si ticho, jemnost, krásu, slávu svého bytí.” – Shri Mataji Nirmala Devi, zakladatelka sahadža jógy.

YouTube player
6. den – Použití přírodních elementů - čtvrtek 28. září 2023; 20 hod (středoevropského času)

V sahadža józe používáme přírodní prvky vody, země, ohně, éteru a vzduchu k prohloubení naší meditace. Technika koupele nohou nám pomáhá vyčistit náš jemnohmotný systém a zvyšuje náš požitek z meditace.

“Pouze v meditaci jste v přítomnosti a rostete ve své duchovnosti.” – Shri Mataji Nirmala Devi, zakladatelka sahadža jógy.

YouTube player
7. den – Co cítíte? - pátek 29. září 2023; 20 hod (středoevropského času)

Ustálíme svou pozornost a naučíme se identifikovat a odstranit nerovnováhu ovlivňující naše jemnohmotné bytí. Postupně půjdeme hlouběji do naší vlastní jemnosti, ticha a sebepoznání.

“Vaše ruce začínají cítit chladný vánek. Začnou cítit čakry sebe a čakry ostatních lidí. Svýma rukama můžete zvednout kundalini, rukama můžete dát realizaci. Tyto ruce se stávají mocnými nástroji.” – Shri Mataji Nirmala Devi, zakladatelka sahadža jógy.

YouTube player

2. týden Duchovní vzestup a čakry

Sobota 30. září až 6. října 2023 • 20:00 (středoevropského času)

8. den – Chlazení pravého energetického kanálu ledem - sobota 30. září 2023; 20 hod (středoevropského času)

Chlazení pravého energetického kanálu ledem.

Ukážeme si chladivý účinek ledu, abychom udrželi naši pozornost a snížili naši reaktivitu.

“Je to velmi překvapivé. Velmi dynamický člověk se stává extrémně soucitným.“ – Shri Mataji Nirmala Devi, zakladatelka sahadža jógy.

YouTube player
9. den – Čištění levého energetického kanálu – interaktivní workshop - neděle 1. října 2023; 20 hod (středoevropského času)

Když se náš levý kanál uvolní, můžeme cítit, jak moc nás Božské miluje.

“Svoboda musí mít za sebou moudrost. Takže obě strany, pohyby na obou stranách, jsou špatné. Takže co je v pořádku? Ve středu. Nenechat se ničím podmiňovat a nebýt orientovaný na ego.” – Shri Mataji Nirmala Devi, zakladatel sahadža jógy.

Půjde o interaktivní workshop v menších virtuálních místnostech se zkušenými praktikanty sahadža jógy. Naučíte se techniky, jak vyčistit svůj jemný systém a jít hlouběji do meditace. Tento interaktivní workshop je dostupný pouze na platformě Zoom.

BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKA: Použijeme svíčku k vyčištění našeho levého kanálu od nerovnováhy. Z bezpečnostních důvodů toto ošetření neprovádějte, pokud máte na sobě volné oblečení nebo v blízkosti čehokoli, co by se mohlo vznítit. Dávejte si velký pozor. Můžete sedět na židli nebo na podlaze.

CO SI S SEBOU: Před začátkem tohoto sezení mějte k dispozici tyto položky:
– Malá svíčka v držáku nebo připevněná na talíř
– zápalky nebo zapalovač“

YouTube player
10. den – Jsem svým vlastním učitelem. - pondělí 2. října 2023; 20 hod (středoevropského času)

Každodenním cvičením sahadža jógy se stáváme svými vlastními mistry. Přestáváme se hádat sami se sebou. Přijímáme a následujeme své vlastní vnitřní vedení. Necháme za sebou veškeré extrémní chování, ať už je to přílišná shovívavost nebo přílišná přísnost.

„Musíte být svým vlastním guruem, to znamená, že musíte vést sami sebe. Musíte se k sobě chovat jako k žákovi a musíte sami sebe usměrňovat.” – Shri Mataji Nirmala Devi, zakladatelka sahadža jógy.

YouTube player
11. den – Znovuobjevení naší dětské nevinnosti - úterý 3. října 2023; 20 hod (středoevropského času)

Zaměříme se na první energetické centrum, Mooladhara čakru. V sanskrtu „Mooladhara“ znamená podpora kořene. Tato čakra je základem jemného systému. Jeho vrozenými vlastnostmi jsou čistota, nevinnost, radost a moudrost.

“Tato nevinnost se nikdy nezničí, protože je věčná, ale může se stát, že se zakryje nějakými mraky našich chyb, kterých se dopouštíme. Ale jakmile dosáhnete své realizace, vaše nevinnost se znovu ustanoví, projeví se a vy se stanete nevinnými.” — Šrí Mátadží Nirmala Dévi, zakladatelka sahadža jógy.

YouTube player
12. den – Spojení s naším čistým přáním po vzestupu - středa 4. října 2023; 20 hod (středoevropského času)

Swadhishthana, druhá čakra, je centrem kreativity, čistého poznání, čistého přání a čisté pozornosti. Síla čistého přání v nás vede naši duchovní cestu. Otevření této čakry nám pomáhá opustit naši potřebu ovládat, takže můžeme dovolit božské síle věci vyřešit.

“Myšlení, myšlení myšlení, plánování, plánování, plánování, plánování, běh. Nakonec celá radost zmizela.” — Šrí Mátadží Nirmala Dévi, zakladatelka sahadža jógy.

YouTube player
13. den – Pocit spokojenosti v našem každodenním životě - čtvrtek 5. října; 20 hod (středoevropského času)

Třetí čakra, Nabhi, je místem, kde pramení naše hledání duchovní evoluce. Když se tato čakra vyčistí, zažijeme naše vlastní božské kvality spokojenosti, štědrosti a míru.

“Na světě nemůže být mír, dokud nebude mír uvnitř.” — Šrí Mátadží Nirmala Dévi, zakladatelka sahadža jógy.

YouTube player
14. den – Bezpodmínečná láska - pátek 6. října 2023; 20 hod (středoevropského času)

Pojďme společně otevřít naši srdeční čakru, abychom mohli cítit naše vrozené vlastnosti lásky, soucitu, bezpečí a nebojácnosti.

“Stáváte se zdrojem radosti, ne že přijímáte pouze radost, ale stáváte se zdrojem radosti, zdrojem blaženosti a zdrojem klidu. Kamkoli takový člověk jde, jen uklidňuje.” — Šrí Mátadží Nirmala Dévi, zakladatelka sahadža jógy.

YouTube player

3. týden Bezmyšlenkovité vědomí prostřednictvím meditace

Sobota 7. až 13. října 2023 • 20:00 (středoevropského času)

15. den – Sledujte bez reagování - stav svědka - sobota 7. října 2023; 20 hod (středoevropského času)

Zaměříme svou pozornost na višuddhi čakru, abychom posílili náš smysl pro sebeúctu a úctu k druhým. Síla této čakry nám také pomáhá být nezávislými svědky dramatu života.

“K odpoutání dochází, protože se stáváte jedním s Duchem, který není připoután, který vám dává to světlo, to odpoutání, odkud můžete celou věc vidět jako probíhající drama.” — Šrí Mátadží Nirmala Dévi, zakladatelka sahadža jógy.

YouTube player
16. den – Odpuštění - neděle 8. října 2023; 20 hod (středoevropského času)

Abychom otevřeli Agnya čakru, naučme se odpouštět. Toto vyčistí jemnou cestu, která má být napojena na všepronikající božskou sílu.

“Když člověku odpustíte, co uděláte? Přijmete situaci, pro začátek, a zadruhé odpustíte to, co si myslíte, že vám bylo uděláno špatně. Ale protože vašemu Duchu nelze udělat nic špatného, odpouštíte prostě proto, že jste Duchem.” — Šrí Mátadží Nirmala Dévi, zakladatelka sahadža jógy.

Workshop clearingu, vyrovnávání a meditace
Půjde o interaktivní workshop v menších virtuálních místnostech se zkušenými praktikanty sahadža jógy. Naučíte se techniky, jak vyčistit svůj jemný subtilní systém a jak jít hlouběji do meditace. Tento interaktivní workshop je dostupný pouze na platformě Zoom.

YouTube player
17. den – Integrace - pondělí 9. října 2023; 20 hod (středoevropského času)

V sahasráře můžeme opustit všechny své starosti, názory a frustrace. Můžeme je nabídnout do ticha nad temenem hlavy. Zde se naše pozornost spojuje s univerzální, božskou pozorností.

“Sahadža jóga je jako stavět nejprve vrchol budovy a pak základ. Otevření vaší sahasráry byla první věc, které bylo dosaženo. A pak se ve světle sahasráry musíte sledovat sami sebe.“ — Šrí Mátadží Nirmala Dévi, zakladatelka sahadža jógy.

YouTube player
18. den – Meditace je stav duševního ticha - úterý 10. října 2023; 20 hod (středoevropského času)

Prožitek meditace umocníme tím, že půjdeme hlouběji do ticha v nás. Objevte sílu mantry nebo modlitby v sanskrtu, abyste vyčistili své čakry a posílili stav meditace.

“Meditace je jediný způsob, jak se můžete obohatit o krásu reality. Není jiné cesty. Nemohu najít jiný způsob než meditaci, pomocí které se povznesete do říše božství.” — Šrí Mátadží Nirmala Dévi, zakladatelka sahadža jógy.

YouTube player
19. den – Jít za mysl do bezmyšlenkovitého vědomí - středa 11. října 2023; 20 hod (středoevropského času)

Pomocí dosud naučených technik udržíme delší dobu vnitřního ticha.

“Pokud dokážete dosáhnout toho bodu, kdy vše sledujete, aniž byste reagovali, jste ve skutečnosti. A pak vámi už jen proniká do jemných částeček vašeho okolí, vašich vztahů, vašich přátelství – celého vesmíru.” — Šrí Mátadží Nirmala Dévi, zakladatelka sahadža jógy.

YouTube player
20. den – Prodloužení stavu bezmyšlenkovitého vědomí - čtvrtek 12. října 2023; 20 hod (středoevropského času)

Zaměříme se na plné využití naší seberealizace tím, že půjdeme hlouběji do stavu meditace. Prozkoumáme sílu hudby k udržení úplného vnitřního ticha.

“Nyní je tento proces dosahování bezmyšlenkovitého vědomí velmi jednoduchý a snadný. Ale udržet si tento stav je obtížné. Stále reagujeme a přemýšlíme. Cokoli vidíte, reagujete. Chcete-li se dostat do tohoto stavu bezmyšlenkovitého vědomí, musíte nejprve přesměrovat svou pozornost. Zkuste být svědkem všeho…. Začnete si užívat všeho, co tam je. I malé stéblo trávy si můžete užít.“ — Šrí Mátadží Nirmala Dévi, zakladatelka sahadža jógy.

YouTube player
21. den – Tohle je jen začátek- pátek 13. října 2023; 20 hod (středoevropského času)

Do naší poslední relaci této série začleníme vše, co jsme se dosud naučili. Podíváme se do sebe a uvidíme, jak moc jsme vyrostli ve svém vědomí. Zjistíte, co přijde po tomto kurzu, abyste mohli pokračovat ve své cestě v meditaci. Pokud jste zmeškali několik lekcí, nemějte obavy, protože celý tento kurz je k dispozici na našem kanálu YouTube.

“Pokud se můžete dostat do meditačního stavu, jste v kontaktu s božskou silou. Potom cokoli je dobré pro vás, co je dobré pro vaši společnost, pro vaši zemi, vše je provedeno touto božskou silou… Jen pokud meditujete, jste sjednoceni s božskou silou.” — Šrí Mátadží Nirmala Dévi, zakladatelka sahadža jógy.

YouTube player